سامانه اطلاع رسانی پروژه های هوشمند سازی بنیاد علمی آموزشی قلم چی
       
كهكيلويه و بويراحمد | *ياسوج
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
دبستان شهید عادل درخور
لرستان | ازنا
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
دبستان الزهرا
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
حضرت زهرا
فارس | فيروزآباد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
دبیرستان دوره اول حضرت رقیه
همدان | كبودرآهنگ
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
دبیرستان حاج حسین حیدری(الغدیر)
همدان | كبودرآهنگ
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
دبستان کبری محمدی و دبیرستان لیلا حیدری
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
حافظ
همدان | ملاير
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
دبیرستان ابن سینا
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
هنرستان دکتر شریعتی
تهران | *تهران
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
دبستان پروین اعتصامی
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
پروین اعتصامی
همدان | ملاير
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
دبستان سعادت
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
هنرستان دخترانه ستایش
كهكيلويه و بويراحمد | *ياسوج
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
آموزشگاه متوسطه شهید غلام درج در
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
بوستان بن
همدان | ملاير
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
دبستان حاج زرگرها
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
هنرستان ایت الله طالقانی
آذربايجان شرقي | ميانه
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
دبستان 17 شهریور
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
بها الدین شیخ شبان
همدان | ملاير
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
دبستان شهیدرجبی
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
هنرستان ابتکار
خراسان رضوي | سبزوار
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
افشار پور سبزوار
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :2
بنت الهدی
همدان | ملاير
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
هنرستان خیام
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
مرکز آموزش استثنایی مهر آیین
خراسان رضوي | كاشمر
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
ازادگان
چهارمحال بختياري | *شهركرد
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
باقرالعلوم باباحیدر
همدان | ملاير
تعداد کلاس هوشمند سازی شده :1
هنرستان کارودانش فضیلت
چهارمحال بختياري | *شهركرد