خروج

اطلاعات مدرسه
استــان : چهارمحال بختياري شهـــر : *شهركرد
نام مدرسه : مرکز آموزش استثنایی مهر آیین تعداد کلاس : 1
تاریخ درج خبر : --- لینک خبر در سایت کانون